Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

СОНМ – ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Съвместна Онкологична Национална Мрежа („Компанията“) се ангажира да поддържа стабилна защита на поверителността на своите потребители. Нашата Политика за поверителност („Политика за поверителност“) има за цел да ви помогне да разберете как събираме, използваме и защитаваме информацията, която ни предоставяте, и да ви помогне да вземате информирани решения, когато използвате нашата Услуга.

За целите на това Споразумение „Сайт“ се отнася до уебсайта на Компанията, който може да бъде достъпен на https://gp.bjcn.bg/.

„Услуга“ се отнася до услугите на Компанията, достъпни чрез Сайта, в които потребителите могат да създават свои акаунти, да генерират лична информация и да я предоставят на администраторите на услугата, да участват виртуално в обучителен семинар.

Термините „ние“, „нас“ и „наши“ се отнасят за Компанията.

„Вие“ се отнася за вас като потребител на нашия сайт или нашата услуга.

С достъпа до нашия сайт или нашата услуга вие приемате нашата Политика за поверителност и Условия за ползване (намерени тук: https://gp.bjcn.bg/obshti-usloviya/) , и вие се съгласявате с нашето събиране, съхранение, използване и разкриване на вашата лична информация, както е описано в тази Политика за поверителност.

I. ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЪБИРАМЕ

Ние събираме „Нелична информация“ и „Лична информация“. Нелична информация включва информация, която не може да се използва, за да ви идентифицира лично, като например анонимни данни за употреба, обща демографска информация, която може да събираме, препращащи/изходни страници и URL адреси, типове платформи, предпочитания, които изпращате, и предпочитания, които се генерират въз основа на данните, които изпращате, и номера кликвания. Лична информация включва вашия имейл, първо име, презиме, фамилия, месторабота, специалност, УИН и имейл, които ни изпращате чрез процеса на регистрация на сайта.

  1.   Информация, събрана чрез технология

За да активирате Услугата, не е необходимо да предоставяте никаква лична информация, различна от регистрационния процес. За да използвате Услугата след това, Вие не трябва да подавате допълнителна лична информация. Въпреки това, в опит да подобрим качеството на Услугата, ние проследяваме информацията, предоставена ни от вашия браузър или от нашето софтуерно приложение, когато преглеждате или използвате Услугата, като например уебсайта, от който сте дошли (известен като „препращащ URL адрес“ ), вида на браузъра, който използвате, устройството, от което сте се свързали с Услугата, часа и датата на достъп и друга информация, която не ви идентифицира лично. Ние проследяваме тази информация с помощта на бисквитки или малки текстови файлове, които включват анонимен уникален идентификатор. Бисквитките се изпращат до браузъра на потребителя от нашите сървъри и се съхраняват на твърдия диск на компютъра на потребителя. Изпращането на бисквитка до браузъра на потребител ни позволява да събираме нелична информация за този потребител и да поддържаме запис на предпочитанията на потребителя, когато използва нашите услуги, както на индивидуална, така и на обобщена основа. 

Компанията може да използва както постоянни, така и сесийни бисквитки; постоянните бисквитки остават на вашия компютър, след като затворите сесията си и докато не ги изтриете, докато сесийните бисквитки изтичат, когато затворите браузъра си.  

  1.   Информация, която ни предоставяте, като регистрирате акаунт

В допълнение към информацията, предоставяна автоматично от вашия браузър, когато посещавате сайта, за да станете абонат на услугата, ще трябва да създадете личен профил/регистрация. Можете да създадете профил, като се регистрирате в Услугата и въведете своя имейл адрес и създадете потребителско име и парола. Чрез регистрацията вие ни разрешавате да събираме, съхраняваме и използваме вашия имейл адрес в съответствие с тази Политика за поверителност.

3. Поверителност – деца

Сайтът и услугата не са насочени към лица под 18 години, или такива, които не са медицински професионалисти. Сайтът не събира съзнателно или изисква информация от лица под 18-годишна възраст и не позволява на лица под 18-годишна възраст да се регистрират за Услугата. В случай, че научим, че сме събрали лична информация от лице под 18-годишна възраст без съгласието на родител или настойник, ние ще изтрием тази информация възможно най-скоро. Ако смятате, че сме събрали такава информация, моля, свържете се с нас на support@bigdreams.group

II.КАК ИЗПОЛЗВАМЕ И СПОДЕЛЯМЕ ИНФОРМАЦИЯ

Лична информация:

Освен ако не е посочено друго в тази Политика за поверителност, ние не продаваме, търгуваме, отдаваме под наем или споделяме по друг начин за маркетингови цели вашата лична информация с трети страни без вашето съгласие. Ние споделяме лична информация с доставчици, които предоставят услуги за Компанията, като например сървърите за нашите имейл комуникации, на които е предоставен достъп до имейл адреса на потребителя за целите на изпращане на имейли от нас. Тези доставчици могат да използват вашата лична информация по наше указание и в съответствие с нашата Политика за поверителност.

Като цяло личната информация, която ни предоставяте, се използва, за да ни помогне да комуникираме с вас. Например, ние използваме лична информация, за да се свързваме с потребителите в отговор на въпроси, да искаме обратна връзка от потребителите, да предоставяме техническа поддръжка и да информираме потребителите за промоционални оферти.

Можем да споделяме лична информация с външни страни, ако имаме добросъвестно убеждение, че достъпът, използването, запазването или разкриването на информацията е разумно необходимо за изпълнение на всеки приложим правен процес или изпълнимо правителствено искане; за прилагане на приложимите Общи условия, включително разследване на потенциални нарушения; справяне с измами, сигурност или технически проблеми; или за защита срещу увреждане на правата, собствеността или безопасността на нашите потребители или обществеността, както се изисква или е разрешено от закона.

Нелична информация:

Като цяло използваме нелична информация, за да ни помогне да подобрим Услугата и да персонализираме потребителското изживяване. Ние също събираме нелична информация, за да проследяваме тенденциите и да анализираме моделите на използване на сайта. Тази Политика за поверителност не ограничава по никакъв начин нашето използване или разкриване на нелична информация и ние си запазваме правото да използваме и разкриваме такава нелична информация на нашите партньори, рекламодатели и други трети страни по наше усмотрение.

В случай, че извършим бизнес транзакция като сливане, придобиване от друга компания или продажба на всички или част от нашите активи, вашата лична информация може да бъде сред прехвърлените активи. Вие потвърждавате и се съгласявате, че такива прехвърляния могат да възникнат и са разрешени от тази Политика за поверителност и че всеки приобретател на нашите активи може да продължи да обработва Вашата лична информация, както е посочено в тази Политика за поверителност. Ако нашите информационни практики се променят в който и да е момент в бъдеще, ние ще публикуваме промените в политиката на сайта, така че да можете да се откажете от новите информационни практики. Като добра практика, периодично може да проверявате сайта, ако се притеснявате как се използва вашата информация.

III. КАК ЗАЩИТАВАМЕ ИНФОРМАЦИЯТА

Ние прилагаме мерки за сигурност, предназначени да предпазят вашата информация от неоторизиран достъп. Вашият акаунт е защитен с паролата на акаунта ви и ние ви призоваваме да предприемете стъпки, за да запазите личната си информация в безопасност, като не разкривате паролата си и като излизате от акаунта си след всяко използване. Ние допълнително защитаваме вашата информация от потенциални пробиви в сигурността, като прилагаме определени технологични мерки за сигурност, включително криптиране, защитни стени и други. Въпреки това, тези мерки не гарантират, че вашата информация няма да бъде достъпна, разкрита, променена или унищожена чрез нарушаване на такива защитни стени и защитен сървърен софтуер. Като използвате нашата услуга, вие потвърждавате, че разбирате и се съгласявате да поемете тези рискове.

IV. ВАШИТЕ ПРАВА ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Имате право по всяко време да ни попречите да се свържем с вас за маркетингови цели. Когато изпратим промоционално съобщение до потребител, потребителят може да се откаже от по-нататъшни промоционални съобщения, като следва инструкциите за отписване, предоставени във всеки промоционален имейл. Можете също да заявите, че не желаете да получавате маркетингови съобщения от нас на имейл support@bigdreams.group. Моля, имайте предвид, че независимо от промоционалните предпочитания, които посочвате, като се отпишете или активирате заявка за отписване, може да продължим да ви изпращаме административни имейли, включително, например, периодични актуализации на нашата Политика за поверителност.

V. ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ УЕБСАЙТОВЕ

Като част от Услугата, ние може да предоставим връзки към или съвместимост с други уебсайтове или приложения. Въпреки това, ние не носим отговорност за практиките за поверителност, използвани от тези уебсайтове, или информацията или съдържанието, което те съдържат. Тази Политика за поверителност се прилага единствено за информация, събрана от нас чрез Сайта и Услугата. Следователно тази Политика за поверителност не се прилага за използването от ваша страна на уебсайт на трета страна, достъпен чрез избиране на връзка на нашия сайт или чрез нашата услуга. До степента, в която осъществявате достъп или използвате Услугата чрез или на друг уебсайт или приложение, тогава политиката за поверителност на този друг уебсайт или приложение ще се прилага за вашия достъп или използване на този сайт или приложение. Насърчаваме нашите потребители да прочетат декларациите за поверителност на други уебсайтове, преди да продължат да ги използват.

VI. ПРОМЕНИ В НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Компанията си запазва правото да променя тази политика и нашите Общи условия по всяко време. Ще ви уведомим за значителни промени в нашата Политика за поверителност, като изпратим известие до основния имейл адрес, посочен във вашия акаунт, или като поставим забележимо известие на нашия сайт. Значимите промени ще влязат в сила 30 дни след такова уведомление. Несъществените промени или пояснения ще влязат в сила незабавно. Трябва периодично да проверявате сайта и тази страница за поверителност за актуализации.

VII. СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Ако имате някакви въпроси относно тази Политика за поверителност или практиките на този сайт, моля, свържете се с нас, като изпратите имейл до support@bigdreams.group.

Последна актуализация: Тази Политика за поверителност е актуализирана последно на 14.03.2024г. 

Програма

09:00 – 09:05
Официално откриване
09:00 – 09:05
09:05 – 10:30
ПЪРВИ МОДУЛ: Иницииране и управление на маршрути на онкологични пациенти в общата лекарска практика
Модератор: доц. д-р Любомир Киров, дм
09:05 – 09:25 Маршрут на онкологичния пациент – достъп и своевременност, сравнителни данни от 20 европейски страни
доц. д-р Радост Асенова, дмн

09:25 – 09:45 Реални маршрути на пациенти с онкологични заболявания – примери от амбулаториите за първична медицинска помощ
д-р Зорница Амбарева, дм

09:45 – 10:05 Роля на общопрактикуващия лекар в националните програми за онкологичните заболявания
доц. д-р Любомир Киров, дм

10:05 – 10:30 Дискусия: експерти и общопрактикуващи лекари
09:05 – 10:30
10:30 – 11:00
Пауза
10:30 – 11:00
11:00 – 12:55
ВТОРИ МОДУЛ: Специализирани протоколи за маршрути на онкологични пациенти в общата лекарска практика
Модератори: доц. д-р Димитър Калев, дм
доц. д-р Ася Консулова, дм
11:00 – 11:10 Маршрут при суспектен карцином на гърда
доц. д-р Ася Консулова, дм

11:10 – 11:20 Маршрут при суспектен карцином на бял дроб
д-р Таня Златанова

11:20 – 11:30 Маршрут при суспектен карцином на простата
доц. д-р Еленко Попов, дм

11:30 – 11:40 Маршрут при суспектен карцином на маточна шийка
доц. д-р Илия Карагьозов, дм

11:40 – 11:50 Маршрут при суспектен карцином на дебело и право черво
доц. д-р Петко Карагьозов, дм

11:50 – 12:00 Маршрут при суспектно лимфопролиферативно заболяване
проф. д-р Маргарита Генова, дм

12:00 – 12:20 Ръководство на All.Can за внедряване на показатели за ефективност в пътя на онкологично болния пациент
Madalina Iamandei, All.Can International
Ana Sofia Carvalho, MD MScPH, University of Amsterdam


12:20 – 12:55 Дискусия: експерти и общопрактикуващи лекари
11:00 – 12:55
12:55 – 13:00
Официално закриване
12:55 – 13:00

Задай въпрос на живо

Можете да се включите на живо в ефир само по време на дискусията.

Задай въпрос