Общи условия

Съвместна Онкологична Национална Мрежа

Условия за ползване на уебсайт, създаден от Big Dreams Group Ltd.

В сила от 14.03.2024 г

Добре дошли, това е Споразумение за условия на ползване на уебсайтовете на Съвместна Онкологична Национална Мрежа (СОНМ). За целите на това споразумение „Сайт“ се отнася до уебсайта на Компанията, който може да бъде достъпен на https://gp.bjcn.bg/, или чрез нашето мобилно приложение. „Услуга“ се отнася до услугите на Компанията, достъпни чрез Сайта, в които потребителите могат достъп. Термините „ние“, „нас“ и „наши“ се отнасят за Компанията. „Вие“ се отнася за вас като потребител на нашия сайт или нашата услуга.

Следните Условия за ползване се прилагат, когато разглеждате или използвате Услугата чрез нашия уебсайт, намиращ се на https://gp.bjcn.bg/ и/или чрез достъп до Услугата чрез щракване върху приложението („Приложението“) на вашето мобилно устройство.

Моля, прегледайте внимателно следните условия. Чрез достъпа до или използването на Услугата вие изразявате съгласието си с тези Условия за ползване. Ако не сте съгласни да бъдете обвързани с тези Условия за ползване в тяхната цялост, нямате право да осъществявате достъп или да използвате Услугата.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Компанията уважава поверителността на своите потребители на Услугата. Моля, вижте политиката за лични данни – https://gp.bjcn.bg/lichni-danni – на компанията, който обяснява как събираме, използваме и разкриваме информация, която се отнася до вашата поверителност. Когато осъществявате достъп или използвате Услугата, вие потвърждавате съгласието си с Политиката за поверителност, както и тези Условия за ползване.

ЗА УСЛУГАТА

Услугата ви позволява да закупите билети и да направите регистрация, за да създадете свой собствен акаунт, използвайте специфична парола за влизане, достъп до различни страници и връзки, гледайте научни презентации, които се провеждат по време на обучителния уебинар на СОНМ и по време на предаването на живо, задавайте въпроси, както и изтеглете сертификат след излъчването.

РЕГИСТРАЦИЯ; ПРАВИЛА ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКО ПОВЕДЕНИЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА

Трябва да сте на поне 18 годишна възраст, медицински професионалист и местно лице на Република България, за да се регистрирате и използвате Услугата.

Ако сте потребител, който се регистрира за Услугата, ще създадете персонализиран акаунт, който включва уникално потребителско име и парола за достъп до Услугата и за получаване на съобщения от Компанията. С действието по регистрация Вие давате и потвърждавате своето неотменно съгласие доброволно да предоставите на администратора свои лични данни при условията за поверителност и в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и закона за защита на личните данни.Вие се съгласявате да ни уведомите незабавно за всяко неразрешено използване на вашата парола и/или акаунт. Компанията няма да носи отговорност за задължения, загуби или щети, произтичащи от неоторизирано използване на вашето членско име, парола и/или акаунт.

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

Вашето разрешение за използване на сайта зависи от следните ограничения за използване, публикуване и поведение:

Вие се съгласявате, че при никакви обстоятелства няма да:

· достъпвате до Услугата по каквато и да е причина, различна от вашата лична, нетърговска употреба, единствено както е разрешено от нормалната функционалност на Услугата,

· събирате всякакви лични данни на всеки потребители на сайта или услугата

· използвате Сайта или Услугата за привличане на бизнес в хода на търговията или във връзка с търговско предприятие; (с изключение на регламентираните от нормалната работа на Услугата случаи, напр. Изложители)

· да разпространявате която и да е част или части от Сайта или Услугата без нашето изрично писмено разрешение (даваме на операторите на публични търсачки разрешение да използват паяци за копиране на материали от сайта с единствената цел създаване на публично достъпни индекси за търсене, но си запазваме правото да отменим това разрешение по всяко време на обща или конкретна основа);

· използвате Услугата за всякакви незаконни цели или за насърчаване на незаконни дейности;

· използвате Услугата за да направите опит за, тормоз, злоупотреба или нараняване на друго лице или група;

· използване на акаунт на друг потребител без разрешение;

· умишлено да разрешите на друг потребител достъп до вашия акаунт;

· предоставяне на невярна или неточна информация при регистрация на акаунт;

· да се намесва или да се опитва да попречи на правилното функциониране на Услугата;

· да извършваме каквото и да е автоматизирано използване на Сайта, Услугата или свързаните системи или да предприемаме каквото и да е действие, което считаме, че налага или потенциално налага неразумно или непропорционално голямо натоварване на нашите сървъри или мрежова инфраструктура;

· заобикаляне на всички хедъри за изключване на роботи или други мерки, които предприемаме, за да ограничим достъпа до Услугата, или да използваме какъвто и да е софтуер, технология или устройство за майнинг, паяк или обхождане на Услугата или събиране или манипулиране на данни;

· заобикалят, деактивират или по друг начин се намесват във всички свързани със сигурността функции на Услугата или функции, които предотвратяват или ограничават използването или копирането на съдържание, или налагат ограничения върху използването на Услугата или съдържанието, достъпно чрез Услугата; или

· публикуване или връзка към злонамерено съдържание от всякакъв вид, включително такова, предназначено да повреди или наруши работата на браузъра или компютъра на друг потребител.

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ И ПОВЕДЕНИЕ

Когато създавате свои собствен персонализиран профил, може да успеете да предоставите лична информация, изображения или друго аудиовизуално съдържание или друго текстово съдържание(„Потребителско съдържание“) към Услугата. Част от информацията, която предоставяте на Услугата, не е публична за други потребители. Вие носите цялата отговорност за потребителското съдържание, което публикувате, качвате, свързвате към или по друг начин правите достъпно чрез Услугата.

 Вие се съгласявате, че ние действаме само като пасивен проводник за вашето онлайн разпространение и публикуване на вашето потребителско съдържание. Компанията обаче си запазва правото да премахва всяко Потребителско съдържание от Услугата по свое усмотрение.

Ние ви даваме разрешение за използване и достъп до Услугата, при спазване на следните изрични условия относно Потребителското съдържание. Вие се съгласявате, че неспазването на някое от тези условия представлява съществено нарушение на тези Условия.

С предаването и изпращането на всяко Потребителско съдържание, докато използвате Услугата, вие се съгласявате със следното:

· Вие носите цялата отговорност за вашия акаунт и дейността, която се случва, докато сте влезли в или докато използвате вашия акаунт;

· Няма да публикувате информация, която е злонамерена, клеветническа, невярна или неточна;

· Няма да публикувате никаква информация, която е обидна, заплашителна, нецензурна, клеветническа, клеветническа или расова, сексуална, религиозна или по друг начин нежелателна и обидна;

· Вие запазвате всички права на собственост върху вашето потребителско съдържание, но от вас се изисква да предоставите следните права на сайта и на потребителите на услугата, както е посочено по-подробно в разпоредбите за „Предоставяне на лиценз“ и „Интелектуална собственост“ по-долу: Когато качвате или публикувате Потребителско съдържание на Сайта или Услугата, вие предоставяте на Сайта световен, неизключителен, безвъзмезден, прехвърлим лиценз за използване, възпроизвеждане, разпространение, изготвяне на производни произведения, показване и изпълнение на това Съдържание във връзка с предоставянето на Услугата; и предоставяте на всеки потребител на Услугата световен, неизключителен, безплатен лиценз за достъп до вашето Потребителско съдържание чрез Услугата и за използване, възпроизвеждане, разпространение, изготвяне на производни произведения на, показване и представяне на такова Съдържание на степента, разрешена от Услугата и съгласно тези Условия за ползване;

· Няма да изпращате съдържание, което е защитено с авторски и/или сродни права или е обект на индустриална собственост или права на собственост на трети страни, включително поверителност, публичност, търговска тайна или други, освен ако не сте собственик на такива права или имате съответното разрешение от техния законен собственик да изпратите конкретно такова съдържание ; и

· С настоящото вие се съгласявате, че ние имаме правото да определим дали изпратеното от вас потребителско съдържание е подходящо и отговаря на тези Условия за ползване, да премахнем всички и/или всички ваши изпратени материали и да прекратим акаунта ви със или без предварително известие.

Вие разбирате и се съгласявате, че всяка отговорност, загуба или щета, възникнала в резултат на използването на каквото и да е Потребителско съдържание, което правите достъпно или достъпно чрез използването на Услугата, е единствено ваша отговорност. Сайтът не носи отговорност за публично показване или злоупотреба с вашето потребителско съдържание.

Сайтът не извършва и не може да проверява или наблюдава предварително цялото потребителско съдържание. Въпреки това, по наша преценка, ние или технологията, която използваме, може да наблюдаваме и/или записваме вашите взаимодействия с Услугата или с други потребители.

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ОНЛАЙН СЪДЪРЖАНИЕ

Мнения, съвети, изявления, оферти или друга информация или съдържание, предоставени чрез Услугата, но не директно от Сайта, са на съответните им автори/правоносители и не трябва непременно да се разчита на тях. Тези лица са единствено отговорни за такова съдържание.

Ние не гарантираме точността, пълнотата или полезността на каквато и да е информация на Сайта или Услугата, нито приемаме, нито одобряваме, нито носим отговорност за точността или надеждността на всяко мнение, съвет или изявление, направени от други страни. Ние не поемаме отговорност и не поемаме никаква отговорност за потребителско съдържание, което вие или който и да е друг потребител или трета страна публикувате или изпращате чрез Услугата.При никакви обстоятелства няма да носим отговорност за каквито и да било загуби или щети, произтичащи от нечие разчитане на информация или друго съдържание, публикувано в Услугата или предадено на потребителите.

Въпреки че се стремим да прилагаме тези Условия за ползване, може да бъдете изложени на Потребителско съдържание, което е неточно или неприемливо, когато използвате или осъществявате достъп до Сайта или Услугата. Ние си запазваме правото, но нямаме задължение да наблюдаваме материалите, публикувани в публичните части на Сайта или Услугата или да ограничаваме или отказваме достъп на потребител до Услугата или да предприемаме други подходящи действия, ако потребител наруши тези Условия за ползване или участва в дейност, която нарушава правата на което и да е физическо или юридическо лице или която считаме за незаконна, обидна, злоупотребяваща, вредна или злонамерена. Ако възникне случай, при който съобщения или имейли, изпратени между вас и други участници, които не са лесно достъпни за широката общественост, ще бъдат третирани от нас като лични до степента, изисквана от приложимото законодателство.Компанията има право да премахва всеки материал, който по нейно собствено мнение нарушава или се предполага, че нарушава закона или това споразумение или който може да бъде обиден или който може да наруши правата, да навреди или да застраши безопасността на потребителите или други. Неразрешеното използване може да доведе до уведомяване на съответните органи, съгласно българското законодателство. Ако разберете за злоупотреба с нашата услуга или нарушение на тези Условия за ползване, моля, свържете се с нас на support@bigdreams.group

ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ САЙТОВЕ И/ИЛИ МАТЕРИАЛИ

Като част от Услугата можем да ви предоставим удобни връзки към уебсайт(ове) на трети страни („Сайтове на трети страни“), както и съдържание или елементи, принадлежащи на или произхождащи от трети страни („Приложения, софтуер или съдържание на трети страни“ “). Тези връзки се предоставят като любезност към абонатите и/или потребителите на Услугата. Ние нямаме контрол върху сайтовете на трети страни или приложенията, софтуера или съдържанието на трети страни или промоциите, материалите, информацията, стоките или услугите, налични на тези сайтове на трети страни или приложения, софтуер или съдържание на трети страни. Такива сайтове на трети страни и приложения, софтуер или съдържание на трети страни не се проучват, наблюдават или проверяват за точност, уместност или пълнота и ние не носим отговорност за сайтове на трети страни, до които се осъществява достъп чрез сайта или приложения, софтуер или съдържание на трети страни публикувани на, достъпни чрез или инсталирани от сайта, включително съдържанието, точността, обиди, мненията, надеждността, практиките за поверителност или други политики които са на или се съдържат в сайтовете на трети страни или приложенията, софтуера или съдържанието на трети страни. Включването, свързването към или разрешаването на използването или инсталирането на сайт на трета страна или приложения, софтуер или съдържание на трета страна не предполага нашето одобрение. Ако решите да напуснете сайта и да получите достъп до сайтовете на трети страни или да използвате или инсталирате приложения, софтуер или съдържание на трети страни, вие правите това на свой собствен риск и трябва да знаете, че нашите условия и политики, включително тези Условия за ползване, вече не са в сила. Трябва да прегледате приложимите условия и правила, включително практиките за поверителност и събиране на данни, на всеки сайт на трета страна, до който навигирате от сайта, или свързани с приложения, които използвате или инсталирате от сайта на трета страна.

ЖАЛБИ ЗА АВТОРСКИ ПРАВА И АГЕНТ ЗА АВТОРСКИ ПРАВА

(a) Прекратяване на акаунти на повтарящи се нарушители. Ние уважаваме правата на интелектуална собственост на другите и изискваме потребителите да правят същото. Ние сме приели и внедрили политика, която предвижда прекратяване, при подходящи обстоятелства, на потребители на Услугата, които са повторни нарушители. Можем да прекратим достъпа за участници или потребители, за които се установи, че многократно предоставят или публикуват защитено съдържание на трети страни без необходимите права и разрешения.

(b) Известия за премахване на защитено съдържание. Ако сте собственик на авторски права или негов представител и вярвате добросъвестно, че всички материали, предоставени в Услугата, нарушават вашите авторски права, можете да подадете уведомление за нарушено авторско или сродно право съгласно Закона за авторското право и сродните му права, като изпратите следната информация в писмена форма до определения от нас агент по авторски права на office@bigdreams.group:

1.   Датата на вашето уведомление;

2.   Физически или електронен подпис на лице, упълномощено да действа от името на собственика на изключително право, за което се предполага, че е нарушено;

3.   Описание на защитеното с авторски права произведение, за което се твърди, че е било нарушено, или, ако множество защитени с авторски права произведения на един онлайн сайт са обхванати от едно уведомление, представителен списък на такива произведения на този сайт;

4.   Описание на материала, за който се твърди, че е в нарушение или че е обект на дейност в нарушение, и информация, достатъчна, за да ни позволи да открием такова произведение;

5.   Информация, разумно достатъчна, за да позволи на доставчика на услуги да се свърже с вас, като адрес, телефонен номер и/или имейл адрес;

6.   Декларация, че имате добросъвестно убеждение, че използването на материала по начина, за който се оплаквате, не е разрешено от собственика на авторските права, негов агент или закона; и

7.   Декларация, че информацията в известието е точна и под наказателна отговорност за лъжесвидетелстване, че сте упълномощени да действате от името на собственика на изключително право, за което се твърди, че е нарушено.

(c) Насрещни известия. Ако смятате, че вашето Потребителско съдържание, което е било премахнато от сайта, не е в нарушение или че имате разрешение от собственика на авторските права, агента на собственика на авторските права или съгласно закона, да публикувате и използвате съдържанието във вашето потребителско съдържание , можете да изпратите насрещно уведомление, съдържащо следната информация, до нашия агент по авторски права, като използвате информацията за контакт, посочена по-горе:

1.   Вашият физически или електронен подпис;

2.   Описание на съдържанието, което е премахнато, и местоположението, на което се е появило съдържанието, преди да бъде премахнато;

3.   Изявление, че имате добросъвестно убеждение, че съдържанието е премахнато в резултат на грешка или погрешно идентифициране на съдържанието; и

4.   Вашето име, адрес, телефонен номер и имейл адрес, декларация, че сте съгласни с юрисдикцията на български съд и декларация, че ще приемете връчването на процеса от лицето, което е изпратило уведомление за предполагаемото нарушение.

Ако насрещно известие бъде получено от нашия агент по авторски права, можем да изпратим копие от насрещното известие до първоначалната страна, подала оплакването, като информираме това лице, че може да възстанови премахнатото съдържание в рамките на десет (10) работни дни. Освен ако собственикът на авторските права не подаде иск за съдебно разпореждане срещу доставчика на съдържание, члена или потребителя, премахнатото съдържание може (по наше усмотрение) да бъде възстановено на сайта в рамките на десет (10) до четиринадесет (14) работни дни или повече след това получаване на насрещното уведомление.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЦЕНЗ

Публикувайки каквото и да е Потребителско съдържание чрез Услугата, вие изрично предоставяте и заявявате и гарантирате, че имате право да предоставяте на Компанията безвъзмезден, с възможност за сублицензиране, прехвърляем, постоянен, неотменим, неизключителен, световен лиценз за използване , възпроизвеждане, промяна, публикация, листиране, редактиране, превеждане, разпространение, публично изпълнение и създаване на производни произведения и предлагане на електронен достъп до цялото такова потребителско съдържание и вашия образ/изображение, име, глас и/или подобие, както се съдържа във вашето потребителско съдържание, за използване във връзка с Услугата изцяло или частично, и под каквато и да е форма, медия или технология, независимо дали са известни сега или ще бъдат разработени в бъдеще. 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Вие потвърждавате и се съгласявате, че ние и нашите лицензодатели запазваме собствеността върху всички права на интелектуална собственост от всякакъв вид, свързани с Услугата, включително приложимите авторски и сродни права, търговски марки и други права на собственост. Други имена на продукти и компании, които се споменават в Услугата, може да са търговски марки на съответните им собственици. Ние си запазваме всички права, които не са ви изрично предоставени съгласно настоящите Условия за ползване.

ИМЕЙЛ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИЗВЕСТИЕ

Комуникациите, извършени чрез системата за електронна поща и съобщения на Услугата, няма да представляват правно известие за Сайта, Услугата или който и да е от нейните длъжностни лица, служители, агенти или представители във всяка ситуация, в която се изисква правно известие по договор или друг закон или наредба.

СЪГЛАСИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА КОМУНИКАЦИИ В ЕЛЕКТРОННА ФОРМА

За договорни цели вие: (a) се съгласявате да получавате съобщения от нас в електронна форма чрез имейл адреса, който сте посочили; и (b) се съгласявате, че всички Условия за ползване, споразумения, известия, разкривания и други комуникации, които ви предоставяме по електронен път, отговарят на всяко законово изискване, на което такива комуникации биха отговаряли, ако бяха в писмен вид. Гореизложеното не засяга вашите неотменими права.

Може също така да използваме вашия имейл адрес, за да ви изпращаме други съобщения, включително информация за сайта или услугата и специални оферти. Можете да се откажете от такъв имейл, като изпратите имейл до support@bigdreams.group.

Отказът може да ви попречи да получавате съобщения относно сайта, услугата или специални оферти.

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ И ГАРАНЦИЯ

УСЛУГАТА СЕ ПРЕДОСТАВЯ „ТАКАВА, КАКВАТО Е“, БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ. БЕЗ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ГОРЕПОМЕНАТОТО, НИЕ ИЗРИЧНО ОТХВЪРЛЯМЕ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ, КОСВЕНИ ИЛИ ЗАКОНОВИ, ОТНОСНО УСЛУГАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ВСЯКАКВА ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, СОБСТВЕНОСТ, СИГУРНОСТ, ТОЧНОСТ И НЕНАРУШЕНИЕ. БЕЗ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ГОРЕПОМЕНАТОТО, НИЕ НЕ ДАВАМЕ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ, ЧЕ ДОСТЪПЪТ ДО ИЛИ РАБОТАТА С УСЛУГАТА ЩЕ БЪДЕ НЕПРЕКЪСНАТА ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ. ВИЕ ПОЕМАТЕ ПЪЛНАТА ОТГОВОРНОСТ И РИСКА ОТ ЗАГУБА В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗТЕГЛЯНЕТО И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФАЙЛОВЕ, ИНФОРМАЦИЯ, СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ ДРУГ МАТЕРИАЛ, ПОЛУЧЕН ОТ УСЛУГАТА. 

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ЩЕТИ; ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

ДО СТЕПЕНТА, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ САЙТЪТ, УСЛУГАТА, НЕГОВИТЕ ФИЛИАЛИ, ДИРЕКТОРИ ИЛИ СЛУЖИТЕЛИ, ИЛИ НЕГОВИТЕ ЛИЦЕНЗОДАЛИ ИЛИ ПАРТНЬОРИ НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ВАС ЗА КАКВАТО И ДА Е ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБИ, УПОТРЕБА ИЛИ ДАННИ ИЛИ ЗА КАКВОТО И ДА Е СЛУЧАЙНИ, КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, КОСВЕНИ ИЛИ ПРИМЕРНИ ЩЕТИ, КАКТО И ДА СА ВЪЗНИКЛИ, КОИТО ПРОИЗЛИЧАТ ОТ: (A) ИЗПОЛЗВАНЕТО, РАЗКРИВАНЕТО ИЛИ ПОКАЗВАНЕТО НА ВАШЕТО ПОТРЕБИТЕЛСКО СЪДЪРЖАНИЕ; (B) ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ВАС ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УСЛУГАТА; (C) ОБЩО УСЛУГАТА ИЛИ СОФТУЕРЪТ ИЛИ СИСТЕМИТЕ, КОИТО ПРАВЯТ УСЛУГАТА ДОСТЪПНА; ИЛИ (D) ВСЯКАКВИ ДРУГИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ С ДРУГ ПОТРЕБИТЕЛ НА УСЛУГАТА, НЕЗАВИСИМО ДА СЕ ОСНОВАВА НА ГАРАНЦИЯ, ДОГОВОР, ДЕЛИКТ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ) ИЛИ ВСЯКАКВА ДРУГА ПРАВНА ТЕОРИЯ, И НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СМЕ БИЛИ ИНФОРМИРАНИ ИЛИ НЕ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ , И ДОРИ АКО СРЕДСТВО ЗА ЗАЩИТА, ИЗЛОЖЕНО ТУК, СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ Е НЕ ИЗПЪЛНИЛО ОСНОВНАТА СИ ЦЕЛ. 

Ако имате спор с един или повече потребители, или търговец на продукт или услуга, които преглеждате с помощта на Услугата, вие ни освобождавате (и нашите служители, директори, агенти, дъщерни дружества, съвместни предприятия и служители) от искове, искания и щети (действителни и последващи) от всякакъв вид и естество, известни и неизвестни, произтичащи от или по някакъв начин свързани с такива спорове.

Исковите претенции послежат на разглеждане и разрешаване пред компетентния съд по реда на действащото в страната законодателство.

МОДИФИКАЦИЯ НА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ

Ние можем да променим тези Условия за ползване по всяко време и ще актуализираме тези Условия за ползване в случай на такива изменения. Ваша е цялата отговорност да проверявате сайта от време на време, за да видите всички подобни промени в това споразумение. Продължаващото ви използване на сайта или услугата означава вашето съгласие с нашите ревизии на тези Условия за ползване. Ще се постараем да ви уведомим за съществени промени в Условията, като публикуваме известие на нашата начална страница и/или изпратим имейл на имейл адреса, който сте ни предоставили при регистрацията. Поради тази допълнителна причина трябва да поддържате информацията за контакт и потребителски профил актуална. Всякакви промени в тези Условия (различни от посочените в този параграф) или отказ от нашите права по-долу няма да бъдат валидни или ефективни, освен в писмено споразумение, носещо физическия подпис на един от нашите служители. Никакъв предполагаем отказ или модификация на това споразумение от наша страна чрез телефонни или имейл съобщения няма да бъде валиден.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Ако някоя част от това споразумение за Условия за ползване бъде считана или установена за невалидна или неприложима, тази част от споразумението ще се тълкува като съответстваща на приложимото право, докато останалите части от споразумението ще останат в пълна сила и действие. Всеки неуспех от наша страна да наложим която и да е разпоредба на това споразумение няма да се счита за отказ от правото ни да наложим такава разпоредба. Нашите права по това споразумение остават в сила след всяко прехвърляне или прекратяване на това споразумение.

Тези Условия за ползване и вашето използване на сайта се уреждат от законите на Република България, без оглед на стълкновителни разпоредби.

Можем да възложим или делегираме тези Условия за ползване и/или нашата Политика за поверителност, изцяло или частично, на всяко физическо или юридическо лице по всяко време със или без вашето съгласие. Не можете да възлагате или делегирате каквито и да е права или задължения съгласно Условията за ползване или Политиката за поверителност без нашето предварително писмено съгласие и всяко неупълномощено прехвърляне или делегиране от ваша страна е невалидно.

ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ СТЕ ПРОЧЕЛИ ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, РАЗБИРАТЕ УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ И ЩЕ БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ ОТ ТЕЗИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ. ВИЕ ОЩЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ЗАЕДНО С ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА https://gp.bjcn.bg/lichni-danni И ПРЕДСТАВЯТЕ ПЪЛНОТО И ЕКСКЛУЗИВНО ИЗЯВЛЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ НАС И ЧЕ ТО ЗАМЕСТВА ВСЯКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЛИ ПРЕДВАРИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ, УСТНО ИЛИ ПИСМЕНО, И ВСЯКАКВА ДРУГА КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ НАС, СВЪРЗАНА С ПРЕДМЕТА НА ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ.

Програма

09:00 – 09:05
Официално откриване
09:00 – 09:05
09:05 – 10:30
ПЪРВИ МОДУЛ: Иницииране и управление на маршрути на онкологични пациенти в общата лекарска практика
Модератор: доц. д-р Любомир Киров, дм
09:05 – 09:25 Маршрут на онкологичния пациент – достъп и своевременност, сравнителни данни от 20 европейски страни
доц. д-р Радост Асенова, дмн

09:25 – 09:45 Реални маршрути на пациенти с онкологични заболявания – примери от амбулаториите за първична медицинска помощ
д-р Зорница Амбарева, дм

09:45 – 10:05 Роля на общопрактикуващия лекар в националните програми за онкологичните заболявания
доц. д-р Любомир Киров, дм

10:05 – 10:30 Дискусия: експерти и общопрактикуващи лекари
09:05 – 10:30
10:30 – 11:00
Пауза
10:30 – 11:00
11:00 – 12:55
ВТОРИ МОДУЛ: Специализирани протоколи за маршрути на онкологични пациенти в общата лекарска практика
Модератори: доц. д-р Димитър Калев, дм
доц. д-р Ася Консулова, дм
11:00 – 11:10 Маршрут при суспектен карцином на гърда
доц. д-р Ася Консулова, дм

11:10 – 11:20 Маршрут при суспектен карцином на бял дроб
д-р Таня Златанова

11:20 – 11:30 Маршрут при суспектен карцином на простата
доц. д-р Еленко Попов, дм

11:30 – 11:40 Маршрут при суспектен карцином на маточна шийка
доц. д-р Илия Карагьозов, дм

11:40 – 11:50 Маршрут при суспектен карцином на дебело и право черво
доц. д-р Петко Карагьозов, дм

11:50 – 12:00 Маршрут при суспектно лимфопролиферативно заболяване
проф. д-р Маргарита Генова, дм

12:00 – 12:20 Ръководство на All.Can за внедряване на показатели за ефективност в пътя на онкологично болния пациент
Madalina Iamandei, All.Can International
Ana Sofia Carvalho, MD MScPH, University of Amsterdam


12:20 – 12:55 Дискусия: експерти и общопрактикуващи лекари
11:00 – 12:55
12:55 – 13:00
Официално закриване
12:55 – 13:00

Задай въпрос на живо

Можете да се включите на живо в ефир само по време на дискусията.

Задай въпрос