НАЦИОНАЛНИ ОНКОЛОГИЧНИ УЕБИНАРИ 2023 – 2024

ОБЩОПРАКТИКУВАЩИЯТ ЛЕКАР В ПЪТЯ НА ОНКОЛОГИЧНИЯ ПАЦИЕНТ

ВТОРИ ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР

ОБЩОПРАКТИКУВАЩИЯТ ЛЕКАР В МАРШРУТА НА ОНКОЛОГИЧНИЯ ПАЦИЕНТ

8 юни 2024, събота

С участието на:

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ПРИЯТЕЛИ,

Днес, когато Европейският съюз проектира трите стълба на бъдещата онкология – превенция, скрининг и качество на живот, ние сме длъжни да вградим в тяхната архитектура ерудицията и самочувствието на българските общопрактикуващи лекари. Амбицията на българската клинична онкология да бъде организирана, иновативна и персонализирана не би била постижима без общомедицинската наука и практика.

Затова Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) и Съвместната онкологична национална мрежа (СОНМ) поемат инициатива за поредица от уебинари, които да представят и обсъдят функциите на общопрактикуващия лекар и същността на процесите на опортюнистичния скрининг, маршрута на онкологичния пациент и превенцията на онкологични заболявания.

Нашата съвместна инициатива е импулс за модерен синергизъм между доболничната медицинска помощ в лицето на общопрактикуващите лекари и високоекспертната онкологична грижа. Целта не е да се вменяват на общопрактикуващия лекар допълнителни и непривични задължения, а да се култивира мислене и да се инициират диалози лекар-пациент, основани на първични, ясни и работещи алгоритми за опортюнистичен скрининг и интердисциплинарни маршрути.

Съдържание на трите уебинара

1

17 юни 2023

Общопрактикуващият лекар в опортюнистичния онкологичен скрининг 

Опортюнистичен скрининг – дефиниции, организация, ефективност, функции на общопрактикуващия лекар; възможности за опортюнистичен скрининг при социално най-значими карциноми: белодробен, колоректален, простатен, на гърда и на маточна шийка и перспективи- проекти, ресурси и политики; дискусия.

2

8 юни 2024

Общопрактикуващият лекар в маршрута на онкологичния пациент

Регистрация

Алармени ракови симптоми и пациентски фактори в първичната медицинска помощ – доказателства и реална практика; здравни ресурси и своевременна/забавена онкологична диагноза – възможности на здравната система и общопрактикуващия лекар; организация на първите стъпки в маршрута на онкологичния пациент: ръководства, алгоритми, формуляри и телеонкология; дискусия.

3

Общопрактикуващият лекар в превенцията на онкологични заболявания

Оценка на рискови фактори за онкологични заболявания в първичната медицинска помощ – доказателства и реална практика; възможности за контрол на хранителни режими и вредни навици от общопрактикуващия лекар; вторична превенция при пациенти, преживели карцином; дискусия.

Спонсори

Програма

09:00 – 09:05
Официално откриване
09:00 – 09:05
09:05 – 10:30
ПЪРВИ МОДУЛ: Иницииране и управление на маршрути на онкологични пациенти в общата лекарска практика
Модератор: доц. д-р Любомир Киров, дм
09:05 – 09:25 Маршрут на онкологичния пациент – достъп и своевременност, сравнителни данни от 20 европейски страни
доц. д-р Радост Асенова, дмн

09:25 – 09:45 Реални маршрути на пациенти с онкологични заболявания – примери от амбулаториите за първична медицинска помощ
д-р Зорница Амбарева, дм

09:45 – 10:05 Роля на общопрактикуващия лекар в националните програми за онкологичните заболявания
доц. д-р Любомир Киров, дм

10:05 – 10:30 Дискусия: експерти и общопрактикуващи лекари
09:05 – 10:30
10:30 – 11:00
Пауза
10:30 – 11:00
11:00 – 12:55
ВТОРИ МОДУЛ: Специализирани протоколи за маршрути на онкологични пациенти в общата лекарска практика
Модератори: доц. д-р Димитър Калев, дм
доц. д-р Ася Консулова, дм
11:00 – 11:10 Маршрут при суспектен карцином на гърда
доц. д-р Ася Консулова, дм

11:10 – 11:20 Маршрут при суспектен карцином на бял дроб
д-р Таня Златанова

11:20 – 11:30 Маршрут при суспектен карцином на простата
доц. д-р Еленко Попов, дм

11:30 – 11:40 Маршрут при суспектен карцином на маточна шийка
доц. д-р Илия Карагьозов, дм

11:40 – 11:50 Маршрут при суспектен карцином на дебело и право черво
доц. д-р Петко Карагьозов, дм

11:50 – 12:00 Маршрут при суспектно лимфопролиферативно заболяване
проф. д-р Маргарита Генова, дм

12:00 – 12:20 Ръководство на All.Can за внедряване на показатели за ефективност в пътя на онкологично болния пациент
Madalina Iamandei, All.Can International
Ana Sofia Carvalho, MD MScPH, University of Amsterdam


12:20 – 12:55 Дискусия: експерти и общопрактикуващи лекари
11:00 – 12:55
12:55 – 13:00
Официално закриване
12:55 – 13:00

Задай въпрос на живо

Можете да се включите на живо в ефир само по време на дискусията.

Задай въпрос