ВТОРИ УЕБИНАР НА НСОПЛБ И СОНМ

Лектори

доц. д-р Любомир Киров

доц. д-р Димитър Калев

доц. д-р Ася Консулова

доц. д-р Еленко Попов

д-р Зорница Амбарева

доц. д-р Илия Карагьозов

проф. д-р Маргарита Генова

 

Madalina Iamandei

All.Can International

доц. д-р Петко Карагьозов

 

д-р Таня Златанова

 

доц. д-р Радост Асенова

 

Sofia Carvalho, MD MScPH

University of Amsterdam

Програма

09:00 – 09:05
Официално откриване
09:00 – 09:05
09:05 – 10:30
ПЪРВИ МОДУЛ: Иницииране и управление на маршрути на онкологични пациенти в общата лекарска практика
Модератор: доц. д-р Любомир Киров, дм
09:05 – 09:25 Маршрут на онкологичния пациент – достъп и своевременност, сравнителни данни от 20 европейски страни
доц. д-р Радост Асенова, дмн

09:25 – 09:45 Реални маршрути на пациенти с онкологични заболявания – примери от амбулаториите за първична медицинска помощ
д-р Зорница Амбарева, дм

09:45 – 10:05 Роля на общопрактикуващия лекар в националните програми за онкологичните заболявания
доц. д-р Любомир Киров, дм

10:05 – 10:30 Дискусия: експерти и общопрактикуващи лекари
09:05 – 10:30
10:30 – 11:00
Пауза
10:30 – 11:00
11:00 – 12:55
ВТОРИ МОДУЛ: Специализирани протоколи за маршрути на онкологични пациенти в общата лекарска практика
Модератори: доц. д-р Димитър Калев, дм
доц. д-р Ася Консулова, дм
11:00 – 11:10 Маршрут при суспектен карцином на гърда
доц. д-р Ася Консулова, дм

11:10 – 11:20 Маршрут при суспектен карцином на бял дроб
д-р Таня Златанова

11:20 – 11:30 Маршрут при суспектен карцином на простата
доц. д-р Еленко Попов, дм

11:30 – 11:40 Маршрут при суспектен карцином на маточна шийка
доц. д-р Илия Карагьозов, дм

11:40 – 11:50 Маршрут при суспектен карцином на дебело и право черво
доц. д-р Петко Карагьозов, дм

11:50 – 12:00 Маршрут при суспектно лимфопролиферативно заболяване
проф. д-р Маргарита Генова, дм

12:00 – 12:20 Ръководство на All.Can за внедряване на показатели за ефективност в пътя на онкологично болния пациент
Madalina Iamandei, All.Can International
Ana Sofia Carvalho, MD MScPH, University of Amsterdam


12:20 – 12:55 Дискусия: експерти и общопрактикуващи лекари
11:00 – 12:55
12:55 – 13:00
Официално закриване
12:55 – 13:00

Задай въпрос на живо

Можете да се включите на живо в ефир само по време на дискусията.

Задай въпрос